Reglement for vinterroning i Køge Roklub - tillæg til eksisterende regelement