Udmeldelse

 

Udmeldelse skal foretages via roklubbens hjemmeside www.koegeroklub.dk (jvf. §5 i Køge Roklubs Vedtægter). På hjemmesiden logger man sig ind på sin profil og vælger ”Udmeldelse”.  Efterfølgende går der besked til kassereren, der sørger for, at udmeldelse bliver effektueret med omgående virkning. Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet ved udmeldelse, men ved aflevering af nøglebrik - og med oplysning om kontonummer - bliver nøgle-depositum refunderet.