Udmeldelse

Såfremt du på et tidspunkt ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab, skal skriftlig udmeldelse foretages senest 1 måned før næste kontingentperiode jvf. klubbens vedtægter § 5. 

Skriv en mail til kasserer@koegeroklub.dk.

Vi refunderer 125 kr. for nøglebrikken ved udmeldelse, men allerede indbetalt kontingent refunderes ikke.