Udmeldelse

 

Udmeldelse sker via roklubbens hjemmeside www.koegeroklub.dk (jvf. §5 i Køge Roklubs Vedtægter).

  • Log ind på din profil og vælg Udmeldelse
  • Kassereren får besked og sørger for, at det sker.
  • Nøglebrik skal afleveres og dit depositum refunderes ved oplysning om kontonummer.

 Medlemmer har ikke krav på at få indbetalt kontingent refunderet ved udmeldelse.