Mission og vision

I Køge Roklub har vi passion for livet på vand, naturoplevelser og sundhed. I mere end 100 år har klubbens medlemmer benyttet de fantastiske kystomgivelser; hav, strand, havn og å. Vi er en traditionsrig klub der fortsat fornyer sig og har de bedste faciliteter til rosport; en alsidig bådpark til vands og gode træningsfaciliteter til lands - vi er aktive året rundt.

 

MISSION

Vores mission er at opbygge og fastholde det gode helbred gennem alle former for rosport. Det gør vi ved at tilbyde de bedste rammer for udøvelse af forskellige aktiviteter sportsligt og socialt, for alle aldre, året rundt. Vores primære træningsaktiviteter er roning på vand i in- og outriggede både samt indendørs ergometerroning.

 

VISION

Køge roklub er i 2023 det mest attraktive motionstilbud inden for rosport i Køge Bugt. Klubben er en væsentlig aktør i den nye bydel Søndre Havn, hvor klubbens tidssvarende faciliteter indendørs og udendørs danner rammen om et aktivt liv med unikke oplevelser.

 

Værdier:

 

Samarbejde

Omhu

 
 

Indflydelse

Rummelighed

 
 

 

Samarbejde

Samarbejde er essentielt i robåden. Vi har udbredt det i hele klublivet og løfter i flok. Vi samarbejder om de interne aktiviteter og eksternt med relevante aktører. Det giver muligheder og skaber løsninger.

 

Omhu

Vi udviser omhu i alt hvad vi laver og kvalitet er i fokus. Vi værner om materiel, alle vores instruktører er uddannede og medlemmer oplæres til forsvarlig og sikker adfærd i klubbens aktiviteter.

 

Indflydelse

Vi har et åbent klubmiljø og favner forskellighed. Det skaber fornyelse og alle medlemmer har indflydelse gennem deltagelse.

 

Rummelighed

Vi favner både traditioner og trends, vi holder det sunde liv i hævd med forskellige motionstilbud både på hold og individuelt. Vores klubliv rummer både konkurrencetalenter, motionister og sociale fællesskaber.