Aktivitetsgrupper i KR

Der er i Køge Roklub tradition for, at det arbejde der udføres i Roklubben er frivilligt og ulønnet arbejde.

Der er naturligvis mange forskellige typer af arbejde, der her gives eksempler på, og de er af praktiske grunde opdelt i følgende grupper:

Er du interesseret i en eller flere af gruppernes arbejde, kan du henvende dig til bestyrelsen / Bente Kristensen

Gruppe 1: Kommunikationsgruppen

Tovholdere: Bente Kristensen og Steffen Bech

 • Vedligeholde hjemmeside - Rie Olsen
 • Facebook side/gruppe - Mai-Britt Bille og Louise Birk Hansen
 • Opdatere aktivitetskalender på hjemmesiden - Mai-Britt Bille, Louise Birk Hansen og Rie Olsen
 • Udsende nyhedsinfo til medlemmer/grupper
 • Markedsføring af roklubben, herunder kontakt til medier
 • Fundraising
 • Virksomhedssamarbejde
 • Kontakt til Køge Kyst og Køge Kommune
 • Følge op på GDPR-lovgivning.
 • Vedligeholdelse af rokortsystem
 • Opdatere vedtægter, diverse politikker og retningslinjer
 • Opdatere opslagstavle i hallen - Bente Kristensen

Gruppe 2: Instruktør- og trænergruppen

Tovholdere: Mai-Britt Bille

 • I samarbejde med rochefen, planlægge undervisning til lands og til vands.
 • Udvikle træningsprogrammer.
 • Afvikle skemalagt holdundervisning
 • Afholde diverse arrangementer, såsom roskole, samt opfølgning.
 • Indendørs begyndertræning samt forberedelse til roning på vand.
 • Være til rådighed ved stævner, m.v.
 • Foretage tilmelding til kaproninger.

Gruppe 3: URO-gruppen (Ungdomsroere)

Tovholdere: Claus Jensen og Jan Olsen

 • Planlægge og gennemføre træning
 • Planlægge og gennemføre sociale arrangementer.
 • Tilmelding til evt. kaproning.
 • Forældrekontakt
 • Planlægge og gennemføre Skole-OL i ergometerroning i Køge Kommune
 • Udvikle Skole-sammenarbejde
 • Planlægge og gennemføre evt. deltagelse i Sommersjov

Gruppe 4: Aktivitetsgruppen

Tovholdere: Morten Andersen

Planlægge og gennemføre diverse arrangementer,eks:.

 • Madpakkeroture
 • Langture
 • Udflugter
 • Foredrag til klubaftener

Arrangere sammenkomster/fester i samarbejde med ”Det muntre Køkken”, eks.:

 • Grillfester,
 • Nytårskur,
 • Standerhejsning
 • Standernedtagninger

Gruppe 5: Husforvalter og materiel-grupper

 

Planlægning og vedligeholdelse af

 • Udearealer
 • Ejendom - indvendig og udvendig
 • Planlægge og gennemføre forårs- og efterårsrengøring
 • Arrangere udlægning og optagning af bådebro

Træningssalen Olsens:

 • Ergometre - Morten Andersen
 • Styrketræningsmaskiner - Morten Andersen

Bådparken:

 • Inrigger og gig - Morten Andersen
 • Sculler og coastal - Anna karina Gravad og Mai-Britt Bille

Bådhallen:

 • Placering af både mv. - Mai-Britt Bille

Gruppe 6: Det muntre Køkken

Tovholdere: Bente Kristensen

Planlægning af indkøb og bemanding i forbindelse med arrangementer, eks.:

 • DFfR-kurser
 • Standerhejsning
 • Standernedtagning
 • Andre arrangementer - ofte i samarbejde med Aktivitetsudvalget.
 • Indkøb af drikkevarer til salg fra køkken.
 • Klargøring af køkken til udlån af sal.
 • Check af køkken efter udlån af sal.
 • Opretholde orden i køkkenskabe.

Endvidere er følgende opgaveeksempler fordelt på hhv. bestyrelse, kasserer og frivillighedskoordinator:

Frivilligkoordinator:

 • Planlægge fælles leder-faglige arrangementer
 • Info til frivillige trænere og ledere
 • Træner/ledersamtaler
 • Træner/lederpleje
 • Oprette og opdatere oversigt over grupper af frivillige.
 • Oprette og vedligeholde uddannelsesoversigt.
 • Holde sig orienteret om diverse kususmuligheder.
 • Aftale kursustilmedlinger (efter ok fra bestyrelse)
 • Planlægge kontakter mellem nye medlemmer og evt. mentorer???

Bestyrelsen: (valgt)

 • Afholde bestyrelsesmøder.
 • Planlægg og afholde generalforsamling.
 • Kontakt til Køge Kyst/Køge Kommune i samarbejde m/Kommunikationsgruppen.
 • Udvikle roklubben
 • Sikre gode, fysiske rammer
 • Godkende regnskab og budget
 • Godkende udlån af sal
 • Godkende politikker og reglementer.
 • Godkende udnævnelse af ledere/trænere.

Kasserer: (valgt) - Bente Kristensen

 • Opkræve kontingent.
 • Administrere ind- og udmeldelser.
 • Bogføre og udarbejde årsregnskab
 • Kalkulere oplæg til         
 • Foretage løbende budget opfølgning
 • Søge tilskud hos Kommunen.
 • Sørge for børneattester.
 • Indberette medlemstal til Kommune og DFfR/DI
 • Betale regninger
 • Håndtere udlån af sal og opdaterer liste.