Årets gang i Køge Roklub

 

JANUAR Klubaften onsdage /Nam-nam aften (Fællesspisning) / Generalforsamling
FEBRUAR Klubaften onsdage / Nam-nam aften (Fællesspisning) 
MARTS Klubaften onsdage / Nam-nam aften (Fællesspisning)  / Forårsrengøring og bro ud / Standerhejsning
APRIL Klubaften onsdage / Opstart af roning på vand / Slut på diverse hold for vintermotion /
MAJ Klubaften onsdage / Roskole / Fællesroning med andre klubber / Velkomst til nye roere
JUNI Klubaften onsdage / 
JULI  
AUGUST Klubaften onsdage / Roskole / Sdr. Havnedag
SEPTEMBER Klubaften onsdage / Opstart af diverse hold for vintermotion (se aktivitetskalenderen)
OKTOBER Klubaften onsdage / Efterårsrengøring og bro ind / Standernedtagning / Slut på roning på vand
NOVEMBER Klubaften onsdage / Julebankospil / Nam-nam aften (Fællesspisning) / Julefrokost for 60+
DECEMBER Klubaften onsdage / Julehygge med Gløgg og æbleskiver 
 
   
Hver onsdag aften (minus juli) Klubaften med kaffe/the/brød og hyggeligt samvær.
 

Udover de faste arrangementer (som for en stor dels vedkommende arrangeres af klubbens frivillige),
kan også nævnes ad hoc arrangementer som f.eks.  grillaftner, langture, marathon ergometerroning,
ergometerroning for skoleklasser, deltagelse i afvikling af Skole OL, lillejuleaftensroning med kajakklubben og forskellige dagsudflugter for 60+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se iøvrigt også skemalagte træningsmuligheder på aktivitetskalenderen
  https://www.koegeroklub.dk/Activity/ActivityView