Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Med reference til Køge Roklubs vedtægter §4 reguleres grundkontingentet hvert år med det foregående august offentliggjorte pristal. Augustpristallet for 2015 = 100, bruges første gang 1. januar 2016. Det således udregnede kontingentbeløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb.

MEDLEMSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Køge Roklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Køge Roklub og Nets.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Køge Roklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Køge Roklub.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Køge Roklub trækkes automatisk via dit betalingskort. Du vil senest 8 dage inden hver betaling modtage en email/sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit medlemskab.
Køge Roklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning. Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Køge Roklub, men hos Dibs.
Kvittering for betaling sendes pr mail.
Hvis dit betalingskort udløber eller hvis der sker ændringer i kortdata, fremsender Køge Roklub en påmindelse pr. mail herom. Du må herefter foretage en tilmelding med det nye betalingskort. Du tilmelder det nye betalingskort/Dankort, ved at logge ind på http://www.koegeroklub.dk , klik på "Betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes på Køge hjemmeside, og som beskrevet ovenfor.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemsskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Køge Roklub, kan du oppe i højre hjørne under din bruger, vælge "Udmeldelse". Denne anmodning skal foretages senest en uge inden næste kontingentopkrævning. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Køge Roklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til såvel hjemmesiden som til at benytte klubbens faciliteter ved manglende betaling, samt hvis der sker mislighold af klubbens ejendom eller forenings systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved eventuel spærring.