Kontingent

Kontingent 2023

 

Børn (10-14 år) pr. halvår: kr. 513,-

Ungdom (15- 24 år) pr. halvår: kr. 744,-

Senior (fra 25 år) pr. halvår: kr. 1204,-

Par pr. halvår: kr. 1646,- 

Passiv medlem senior pr. år: kr. 300,-

Passiv medlem ungdom pr. år: kr. 50,-  

Herudover betales kr. 200,- i indmeldelsesgebyr og kr. 125,- i nøgledepositum (for personer over 18 år)

 

Hvad går mit kontingent til? 

 

Vi søger at holde vores kontingent så lavt som muligt. Det kan kun lade sig gøre, fordi alt det arbejde, der laves i Køge Roklub er frivilligt og ulønnet arbejde

Dit kontingent går først og fremmest til vedligeholdelse af vores klubhus, til vores bådpark – nyinvesteringer, reparationer og til de aktiviteter, vi tilbyder vores medlemmer. 

Det er på denne baggrund således ikke muligt kun at betale kontingent for fx sommersæsonen eller en enkelt eller to måneder. 

Kontingentet opkræves halvårligt forud d. 1. januar og 1. juli.