Kontingent

2024-priser

 

Børn (10-14 år) pr. halvår: kr. 528,-

Ungdom (15- 24 år) pr. halvår: kr. 764,-

Senior (fra 25 år) pr. halvår: kr. 1238,-

Par pr. halvår: kr. 1698,- (Gammel ordning, som udelukkende gælder allerede indmeldte par før 1. februar 2023)

Passiv medlem senior pr. år: kr. 300,-

Passiv medlem ungdom pr. år: kr. 50,-  

Herudover betales kr. 200,- i indmeldelsesgebyr og kr. 125,- i nøgledepositum (for personer over 18 år)

 

Hvad går mit kontingent til? 

 

Vi søger at holde vores kontingent så lavt som muligt. Det lader sig gøre, fordi alt arbejde, der laves i Køge Roklub er frivilligt og ulønnet arbejde

Dit kontingent går først og fremmest til at vedligeholde af vores klubhus, til vores bådepark – nyinvesteringer, reparationer og til de aktiviteter, vi tilbyder vores medlemmer. 

Derfor er det ikke muligt kun at betale kontingent for fx sommersæsonen eller en enkelt eller to måneder. 

Kontingentet opkræves halvårligt forud d. 1. januar og 1. juli.