Nyhedsmail december 2018

11. december 2018 18:50 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail december 2018

 

Referat fra bestyrelsesmødet 6. december er tilgængeligt på ”Medlems siden”.

 

Siden sidst

Klubben er nu færdig med privatlivspolitikken. Denne beskriver hvordan klubben behandler og beskytter medlemmernes personlige oplysninger. Privatlivspolitikken vil, i den seneste revision, altid være tilgængelig på koegeroklub.dk. Helt præcis ligger den her : https://www.koegeroklub.dk/privatlivspolitik

Samme sted finder du også et dokument, der dokumenterer klubbens behandling af persondata.

Alle spørgsmål vedr. Privatlivspolitikken rettes til klubbens dataansvarlige, pt. Leif Vejbæk.

 

Promovering af spinning

Efter jul og nytår vil klubben lave en kampagne for at få flere interesseret i spinning og roning. Altså nye medlemmer i klubben - i alle aldre og til alle aktiviter. Kampagnen kommer til at køre på Face Book. Alle medlemmer opfordres til at dele klubbens opslag, når de kommer.

 

Ro-kort

Som i sidste nyhedsbrev kan det konstateres at Ro-kort er kommet flyvende fra start. Lige nu er status :

Som annonceret, ved ibrugtagningen af Ro-kort, vil der blive uddelt udmærkelser for flest roede kilometer - flest km M/K over og under 60. Uddelingen vil ske i forbindelse med generalforsamlingen 31. januar 2019.

 

Ledige jobs:

Der skal findes en ny sekretær.

Der skal findes flere folk, der kan sætte Venue Race systemet op, når vi har brug for det.

Kaffebryggere til klubaftener

Henvendelser om disse jobs rettes til bestyrelsen.

 

Vedr. generalforsamling januar 2019

Som sædvanligt er der generalforsamling, sidste torsdag i januar – denne gang den 31. januar kl. 19.30.

På valg er John Nielsen og Jørgen Dahl. Jørgen Dahl ønsker ikke genvalg. Line Holst og Leif Vejbæk stiller sandsynligvis op til valg til bestyrelsen. Begge revisorer Torben Hansen og Knud Søgård er på valg. Torben Hansen ønsker ikke genvalg.

Revisor suppleanten er også på valg hvert år. Revisorsuppleant Ole Erlandsen

er villig til at stille op til valg af revisor.

 

Fra Webmaster

HUSK at følge klubben på https://www.koegeroklub.dk/

og https://www.facebook.com/K%C3%B8ge-Roklub-165321893511207/

Skulle der være nyheder, jeg ikke fanger og som fortjener at komme i den månedlige nyhedsmail, vil jeg meget gerne vide det. Som regel vil nyhedsbrevet blive redigeret i ugen efter et afholdt bestyrelsesmøde. Så har du noget, der skal med, er det deadline for at indsende nyheder til nyhedsmailen.

Det er stadig muligt, at få nyheder på hjemmeside løbende - send blot til mig.

OBS

Nyhedsmail december 2018 er også vedhæftet i PDF format.

/webmaster

Vedhæftede filer