Covid-19 retningslinjer

Retningslinjer for roning i Køge Roklub pr. 13.06.2020

Da DFfR har ændret deres retningslinjer for genåbningen af Danmark pr. 9. juni 2020, er Køge Roklubs retningslinjer opdateret.

Selvom disse retningslinjer gerne skulle minimere smittefaren, så er det ikke forbundet med nul smitterisiko, når vi nu åbner mere op. Så er man i en af risikogrupperne, må man derfor overveje med sig selv, om man vil deltage eller fortsat holde sig væk.

Nedenstående retningslinjer er gældende for Køge Roklub per 13.06.2020

Indendørs træning
Indendørs træning er tilladt, under følgende forudsætninger:

 • Alle berøringsflader afsprittes efter brug, inkl pc og højtalere.
 • Der skal være min. 2 meters afstand mellem hvert ergometer. Ergometre afsprittes efter brug.
 • Motionscykel, håndvægte og vægtstænger kan anvendes, og skal afsprittes grundigt efter hver brug.
 • Udstyr der anvendes i forbindelse med TRX hold træning skal afsprittes/rengøres forsvarligt efter brug.
 • Private yogamåtter og lignende, der kun anvendes af en person, må anvendes.
 • Der skal være minimum 4 m2 gulvareal er person.
 • Det anbefales at vinduer mv. åbnes under aktivitet, for at sikre udluftning
 • Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til øvrige klubkammerater.

Salen
Salen kan anvendes, under følgende forudsætninger:

 • Ved stillesiddende arrangementer skal der sikres minimum 2 m2 gulvplads per person og minimum 1 m mellem deltagere.
 • Ved arrangementer, hvor der er dans, sang eller anden aktivitet, skal der sikres minimum 4 m2 gulvplads per person og minimum 2 m mellem deltagere.
 • Såfremt der spilles billard, skal der holdes 2 meters afstand og alt udstyr og berøringsflader (køer, kugler, bordkanter, tavle) skal afsprittes.
 • Forsamlingsforbuddet gælder for salen, og der må derfor maximalt være 50 personer samtidigt, såfremt afstandskravet for henholdsvis stillesiddende og aktive arrangementer kan overholdes.
 • Alle kontaktflader rengøres efter brug.

Køkken

 • Køkken kan om nødvendigt benyttes.
 • Al aktivitet i køkkenet skal begrænses så meget som muligt. F.eks. anbefales det, at det er så få som muligt, der henter drikkevare, håndtere pengekasse og lign. ved socialt samvær i klubben.
 • Håndtag og kontaktflader på køleskab samt kontaktflader på pengekasse samt dørhåndtag, skal afsprittes efter hver brug
 • Viskestykker og karklude lægges til vask for hver dag, det har været brugt.
 • Alle berørte flader (køkkenborde, komfur, opvaskemaskine, kaffemaskine etc.) samt håndtag (komfur, køleskab, låger etc.) rengøres forsvarligt og afsprittes.
 • Ved udlån af sal, kan udstyr i køkkenet benyttes (komfur etc.). Køkken skal rengøres grundigt efter brug.

Omklædningsrum og bad (sauna undtaget)

Omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter kan anvendes, under følgende forudsætninger:

 • Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit. Dette gælder både for toiletter, omklædningsrum og bad.
 • Der skal være minimum 4 m2 gulvareal per person.
 • Der skal holdes minimum 2 meters afstand mellem hver person i omklædningsrum og bad.

Sauna

Sauna må forsat ikke bruges.

Roning på vand

Roning på vand er tilladt, under følgende forudsætninger:

 • Der er ikke længere krav til faste rohold, men alle opfordres til at begrænse antallet af romakkere i løbet af sæsonen.
 • Klubredningsveste skal så vidt muligt kun benyttes af én person. Såfremt vandtemperaturen er over 10 grader, er der ikke krav om, at der skal benyttes redningsvest. Roere der ønsker at benytte redningsvest, kan henvende sig til bestyrelsen med henblik på at låne en personlig redningsvest. Ved brug af de andre veste, skal de vaskes af efter hver tur. Oppustelige veste må ikke vaskes, og kan derfor ikke anvendes af flere personer.
 • Private veste skal ligeledes være tjekket inden de benyttes i roklubben.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. skal afsprittes.
 • Når du ankommer til roklubben skal du afspritte dine hænder / vaske hænder og generelt skal du holde god håndhygiejne.
 • Der skal fortsat være et øget fokus hygiejne og rengøring af båd samt årer:
  • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter hver rotur. Det er styrmandens ansvar, at båden rengøres efter forskrifterne fra DFfRs video https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4&t=176s .
  • Den bedste måde at rengøre båden for eventuel virus er ved at vaske hele båden, årer og håndtag af i opvaskemiddel. Opvaskemidlet opløser den fedthinde, der omgiver virus. I bådhallen er der spande, børster, opvaskemiddel og håndsprit.
  • Sæbevand kasseres efter hver brug og rengøringsredskaber (spand og børste) rengøres og afsprittes.

Bestyrelsen i roklubben følger myndighedernes generelle anbefalinger som er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Af hensyn til smittesporing henstiller bestyrelsen til, at man henvender sig til bestyrelsen, hvis man bliver konsteteret smittet.