Covid-19 retningslinjer

Gældende restriktioner

Følgende restriktioner er tidligere meldt ud af Kulturministeriet og gælder til og med den 31. januar

 1. Der kan være op til 3 x 500 betalende og siddende tilskuere opdelt i adskilte sektioner til indendørs idrætsarrangementer. Intet tilskuerloft til udendørs arrangementer (dog kun siddende tilskuere). Mundbind er et krav (dog ikke når man sidder på sin plads) og coronapas obligatorisk. Læs mere her.

 2. Krav om, at alle over 12 år bærer mundbind eller visir, når de opholder sig på en idrætsfacilitet som idrætshaller, træningscentre og svømmehaller (dog ikke under idrætsudøvelsen). 

 3. Krav om brug af coronapas i træningscentre. Kravet gælder både for kommercielle trænings-/fitnesscentre og for Foreningsfitness (læs mere nedenfor i Q & A om coronapas..

 

Tilføjelse til retningslinier pr 6/5-21

Uddrag af DFfR´s retningslinjer pr 6/5-21

For roklubber gælder:

Indendørs træning

 • Fra den 06.05 må alle træne indendørs i hold på op til 25 personer.
 • Der skal være minimum 4 kvm. Per person ved indendørs idræt ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind.
 • Alle over 18 år skal fremvise en negativ corona test / Corona pas*, som maximalt er 72 timer gammel.

 *Coronapas

Kulturministeriets retningslinjer indeholder ikke nærmere detaljer om, hvordan og hvem, der skal kontrollere coronapasset. Dette vil først foreligge senere på ugen. Indtil at disse forelægger opfordrer DFfR til, at en tro og love erklæring benyttes ved hver træning.

 Udendørs træning

Alle, uanset alder, kan ro på vandet hvis følgende respekteres:

 • Hold minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Rengør fælles kontaktflader efter brug – båd samt årer.
 • Redningsveste er en fælles kontaktflade, der er svær at rengøre. Derfor opfordrer DFfR til enten at fordele klubbens redningsveste mellem de aktive medlemmer. Alternativt at hvert enkelt medlem investerer i egen redningsvest.
 • Det gældende forsamlingsforbud på 75 personer respekteres på bådpladsen.
 • Der er ikke krav om coronapas.

Toilet og omklædningsrum

Omklædning må benyttes af alle. Der skal være minimum 4 kvm. Per person ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.

Bådhallen

Det er tilladt at hente udstyr til udendørs træning, ligesom det er tilladt for alle at tage ophold i bådehallen.

Rengøring af fælles kontaktflader

Bestyrelsen:

 • Er ansvarlig for, at medlemmerne er klart informeret om gældende retningslinjer for rengøring af fælles kontaktflader.
 • Er ansvarlig for, at håndsprit samt remedier til afvaskning af både er tilgængeligt.
 • Bør udarbejde en plan for håndtering af hvis et klubmedlem bliver testet positiv.

"der udarbejdet en lokal ordning snarest"

Bådvedligeholdelse i værksted

De nye retningslinjer giver endelig mulighed for, at der frit kan arbejdes i værkstedet.

Bestyrelsesmøder

Kan nu afvikles fysisk i roklubben.

Generalforsamling

Fra den 06. maj vil det være muligt at afvikle generalforsamling, idet der åbnes for bl.a. møder med faglige formål for op til 1.000 siddende deltagere i sektioner á 500. Her vil der ligeledes være krav om coronapas.

Sociale arrangementer og fester

Indendørs er det nu muligt at samles til kaffe efter roning, fester eller andre sociale arrangementer under hensyntagen til det aktuelle forsamlingsforbud.

Udendørs er stort set alle restriktioner væk. Dog skal det gældende udendørs forsamlingsforbud.

Forsamlingsforbuddet forventes udfaset efter følgende plan:

  I dag 21. april 6. maj 21. maj 11. juni 1. august
Indendørs forsamlingsforbud 5 10 25 50 100 Det lille forsamlingsforbud afskaffes
Udendørs forsamlingsforbud 10 50 75 100 Afskaffes

Tilføjelse til retningslinier pr 28/4-21

OPDATERING

Hermed en lille opdatering på træningssituationen fra dags dato og frem til torsdag d. 6. maj 2021

Indendørs og udendørs træning

 • Ungdomsroere er nu kommet godt i gang og benytter Olsen, når vejret ikke er til roning på vandet.
 • Voksne mellem 18-69 år må fortsat ikke benytte de indendørs træningsfaciliteter, men kan fortsat træne udenfor
 • Ældre + 70 år må benytte indendørs træningsfaciliter i hold på op til max. 10 personer.
  Der er krav om Coronapas. Der etableres en "vagtordning" tirsdag og torsdag 930-1200, så vi sikrer os, at alle har gyldigt Coranapas (vaccineret to gange eller har en negativ Covid19 test, der ikke er mere end 72 timer gammel). Afspritning er en selvfølge.
 • Samtidig åbnes der for individuel træning for 70+på andre tidspunkter end de ovenfor nævt. Dette kræver at der udfyldes en tro- og loveerklæring. Disse ligger fortrykt ved computeren i træningslokalet. Efter den er udfyldt, lægges den i den brune kuvert.
 • Der opstilles 5 ergometer maskiner i Olsen - de andre bruges til udendørs træning. Desuden kan de to cykler samt andet træningsudstyr i Olsen bruges.
 • Der skal være minimum 4 kvm. pr. person ved indendørs idræt, ligesom der skal holdes minimum 1 meters afstand, gerne 2 meter når det er muligt.
 • Der er ikke krav om brug af mundbind
 • Det er fortsat muligt for også 70+ at ro på vandet efter de hidtil gældende retningslinjer.

Se DFfR´s vejledning til klubberne:

https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning/

Tilføjelse til retningslinier pr 1/3-21

Vejledende retningslinjer fra DFfR ifm. åbning for udendørs træning - https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning/

Tilføjelse til retningslinier pr 31/1-21

Lukningen af klubben forlænges til 1/3-21

Tilføjelse til retningslinier pr 09/12-20

KFfR har revideret deres retningslinjer ift. Covid19-restriktioner, derfor denne update til tidligere meddelelse. Bestyrelsen har yderligere givet mulighed for TRX-træning udendørs.

Anbefalingerne lyder nu.

Retningslinjer og anbefalinger for roklubber beliggende i de 38 fokus kommuner med særlig skærpede Corona restriktioner:

Roklubber i følgende kommuner skal fra 09.12.2020 til og med 03.01.2021 lukke for al indendørs aktivitet:

Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

I skal lukke for træning indenfor, bådvedligehold, sociale aktiviteter. Kort sagt alt aktivitet, der foregår i klubhuset.  Bestyrelsesmøder opfordrer vi til, at I afholder online.

Vinterroning kan fortsat dyrkes, men vil være underlagt det lille forsamlingsforbud på 10 personer for alle aldersgrupper. Man må kun opholde sig i bådhallen for at hente materiel og man møder omklædt og alle øvrige restriktioner skal overholdes.

TRX tilbydes udendørs i det omfang vejret tillader det. Vi træner på platformen, med god afstand til hinanden og sørger naturligvis for at rengøre alt brugt træningsudstyr. Der trænes med så lidt udstyr som muligt, og uden rotation  på stationer. 
Mød omklædt på platformen ved bådhallen og medbring egen måtte. Der er ingen adgang til/igennem klubben.
Hold øje med kalenderen for træningstider. Instruktøren, Louise, aflyser såfremt der er for få tilmeldte eller vejret er dårligt.

Vi opfordrer til at man møder op og træner i mindre grupper, der bæres mundbind og handsker når materiel håndteres.

Der er en kraftig opfordring til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med sig, hvis man krydser kommunegrænsen.

Tilføjelse til retningslinjer pr. 13.11.2020

Tilføjelse til roklubbens corona-reglement:
Hvis et medlem har været i et land, der er orange jf udenrigsministeriets rejsevejledning, skal udenrigsministeriets retningslinier følges:
“Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser, opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst.Hvis du kommer hjem fra en nødvendig rejse, f.eks. en erhvervsrejse, kan du bestille tid til en COVID-19-test. Testen bør foretages umiddelbart efter hjemkomst til Danmark, men ved korte rejser dog tidligst 4 dage efter udrejsen fra Danmark.”

Retningslinjer for roning i Køge Roklub pr. 13.06.2020

Da DFfR har ændret deres retningslinjer for genåbningen af Danmark pr. 9. juni 2020, er Køge Roklubs retningslinjer opdateret.

Selvom disse retningslinjer gerne skulle minimere smittefaren, så er det ikke forbundet med nul smitterisiko, når vi nu åbner mere op. Så er man i en af risikogrupperne, må man derfor overveje med sig selv, om man vil deltage eller fortsat holde sig væk.

Nedenstående retningslinjer er gældende for Køge Roklub per 13.06.2020

Indendørs træning
Indendørs træning er tilladt, under følgende forudsætninger:

 • Alle berøringsflader afsprittes efter brug, inkl pc og højtalere.
 • Der skal være min. 2 meters afstand mellem hvert ergometer. Ergometre afsprittes efter brug.
 • Motionscykel, håndvægte og vægtstænger kan anvendes, og skal afsprittes grundigt efter hver brug.
 • Udstyr der anvendes i forbindelse med TRX hold træning skal afsprittes/rengøres forsvarligt efter brug.
 • Private yogamåtter og lignende, der kun anvendes af en person, må anvendes.
 • Der skal være minimum 4 m2 gulvareal er person.
 • Det anbefales at vinduer mv. åbnes under aktivitet, for at sikre udluftning
 • Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit og respektere 2 meters afstand til øvrige klubkammerater.

Salen
Salen kan anvendes, under følgende forudsætninger:

 • Ved stillesiddende arrangementer skal der sikres minimum 2 m2 gulvplads per person og minimum 1 m mellem deltagere.
 • Ved arrangementer, hvor der er dans, sang eller anden aktivitet, skal der sikres minimum 4 m2 gulvplads per person og minimum 2 m mellem deltagere.
 • Såfremt der spilles billard, skal der holdes 2 meters afstand og alt udstyr og berøringsflader (køer, kugler, bordkanter, tavle) skal afsprittes.
 • Forsamlingsforbuddet gælder for salen, og der må derfor maximalt være 50 personer samtidigt, såfremt afstandskravet for henholdsvis stillesiddende og aktive arrangementer kan overholdes.
 • Alle kontaktflader rengøres efter brug.

Køkken

 • Køkken kan om nødvendigt benyttes.
 • Al aktivitet i køkkenet skal begrænses så meget som muligt. F.eks. anbefales det, at det er så få som muligt, der henter drikkevare, håndtere pengekasse og lign. ved socialt samvær i klubben.
 • Håndtag og kontaktflader på køleskab samt kontaktflader på pengekasse samt dørhåndtag, skal afsprittes efter hver brug
 • Viskestykker og karklude lægges til vask for hver dag, det har været brugt.
 • Alle berørte flader (køkkenborde, komfur, opvaskemaskine, kaffemaskine etc.) samt håndtag (komfur, køleskab, låger etc.) rengøres forsvarligt og afsprittes.
 • Ved udlån af sal, kan udstyr i køkkenet benyttes (komfur etc.). Køkken skal rengøres grundigt efter brug.

Omklædningsrum og bad (sauna undtaget)

Omklædningsrum, badefaciliteter og toiletter kan anvendes, under følgende forudsætninger:

 • Hver bruger skal rengøre alle kontaktflader efter sig med håndsprit. Dette gælder både for toiletter, omklædningsrum og bad.
 • Der skal være minimum 4 m2 gulvareal per person.
 • Der skal holdes minimum 2 meters afstand mellem hver person i omklædningsrum og bad.

Sauna

Sauna må forsat ikke bruges.

Roning på vand

Roning på vand er tilladt, under følgende forudsætninger:

 • Der er ikke længere krav til faste rohold, men alle opfordres til at begrænse antallet af romakkere i løbet af sæsonen.
 • Klubredningsveste skal så vidt muligt kun benyttes af én person. Såfremt vandtemperaturen er over 10 grader, er der ikke krav om, at der skal benyttes redningsvest. Roere der ønsker at benytte redningsvest, kan henvende sig til bestyrelsen med henblik på at låne en personlig redningsvest. Ved brug af de andre veste, skal de vaskes af efter hver tur. Oppustelige veste må ikke vaskes, og kan derfor ikke anvendes af flere personer.
 • Private veste skal ligeledes være tjekket inden de benyttes i roklubben.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. skal afsprittes.
 • Når du ankommer til roklubben skal du afspritte dine hænder / vaske hænder og generelt skal du holde god håndhygiejne.
 • Der skal fortsat være et øget fokus hygiejne og rengøring af båd samt årer:
  • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter hver rotur. Det er styrmandens ansvar, at båden rengøres efter forskrifterne fra DFfRs video https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4&t=176s .
  • Den bedste måde at rengøre båden for eventuel virus er ved at vaske hele båden, årer og håndtag af i opvaskemiddel. Opvaskemidlet opløser den fedthinde, der omgiver virus. I bådhallen er der spande, børster, opvaskemiddel og håndsprit.
  • Sæbevand kasseres efter hver brug og rengøringsredskaber (spand og børste) rengøres og afsprittes.

Bestyrelsen i roklubben følger myndighedernes generelle anbefalinger som er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.
 • Af hensyn til smittesporing henstiller bestyrelsen til, at man henvender sig til bestyrelsen, hvis man bliver konsteteret smittet.