Covid-19 retningslinjer

Covid-19 retningslinjer pr 20200517

Nyt fra Køge Roklub 17.05.2020

DFfR har besluttet at tilpasse anbefalingerne til roklubberne om, hvordan de bør forholde sig under corona situationen.  Bestyrelsen for Køge Roklub har afholdt bestyrelsesmøde og besluttet at følge DFfRs retningslinjer for en forsigtig og kontrolleret opstart af roning.

Selvom alle disse regler gerne skulle minimere smittefaren, så er det ikke forbundet med nul smitterisiko, når vi nu så småt går i gang igen. Så er man i en af risikogrupperne, må man derfor overveje med sig selv, om man vil deltage eller fortsat holde sig væk.

Roning på vand fra Køge Roklub.

Bestyrelsen i Køge Roklub har besluttet, at roning på vandet fra den 17. maj 2020 kan ske i alle bådtyper:

Der skal trænes i små og faste grupperinger. DFfR anbefaler faste grupperinger op til 10 personer. Såfremt man jf. tidligere retningslinjer, har roet med fast hold på op til 3 personer, skal disse romakkere fastholdes, og holdet udvides. Man kan dermed ikke skifte til nyt hold med 9 nye romakkere. De faste hold på max. 10 personer skal på forhånd sendes pr mail til formanden på mail: formand@koegeroklub.dk

For at holde antallet på max 10 personer i roklubben, skal robåde reserveres på forhånd hjemmefra i Rokort.dk. Vælg roklub og derefter båd og sæt tid på. Husk at afsætte tid til rengøring. Reservation er kun mulig via pc og ikke via mobil / iPhone. Når du kommer ned i klubben skal roturen registreres i Rokort på klubbens pc i bådhallen - som I plejer at gøre. Medlemmerne må ikke måde op i klubben uden en reservation af en båd.

 • Der bør anvendes forskudt træningstid. Der må kun være få personer i bådhallen og på bådebroen på samme tid. Man holder afstand til hinanden i henhold til myndighedernes påbud.

Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover i henhold til myndighedernes påbud.

 • Klubbens medlemmer skal møde op omklædt og bade hjemme for at undgå smittespredning. Sauna og fællesområder må ligeledes ikke benyttes.
 • Vandunk fyldes hjemmefra.
 • Hele båden samt årerne – og håndtaget i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter hver rotur. Det er styrmandens ansvar, at båden rengøres efter forskrifterne fra DFfRs video https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4&t=176s .

Den bedste måde at rengøre båden for eventuel virus er ved at vaske hele båden, årer og håndtag af i opvaskemiddel. Opvaskemidlet opløser den fedthinde, der omgiver virus. I bådhallen er der spande, børster, opvaskemiddel og håndsprit.

 • Klubredningsveste skal så vidt muligt kun benyttes af én person. Såfremt vandtemperaturen er over 10 grader, er der ikke kav om at der skal benyttes redningsvest. Roere der ønsker at benytte redningsvest, kan henvende sig til bestyrelsen med henblik på at låne en personlig rednings Ved brug af de andre veste, skal de vaske af efter hver tur. Oppustelige veste må ikke vaskes, og kan derfor ikke anvendes af flere personer.
 • Private veste skal ligeledes være tjekket inden de benyttes i roklubben.
 • Enhver har eget ansvar for at begrænse muligheden for smittespredning.
 • Vær opmærksom på alle berøringspunkter i bådehallen, dørhåndtag, keyboard for udskrivning af både mv. skal afsprittes.
 • Når du ankommer til roklubben skal du afspritte dine hænder / vaske hænder og generelt skal du holde god håndhygiejne.
 • Rotøj / træningstøj skal være rent, og bør, for at minimere smitterisiko, vaskes efter hver rotur.
 • Toilet i herre- og dame-omklædning kan benyttes. Toilet, vandhane og alle de steder du har rørt ved, skal efterfølgende afsprittes. Der vil være ugentlig rengøring af toiletter, men det medlemmernes ansvar at spritte af / gøre rent.

Bestyrelsen i roklubben følger myndighedernes generelle anbefalinger som er:

 • Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 • Er man syg, eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme.
 • Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen.
 • Ældre og eller sårbare medlemmer skal vi være særlige opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle roere til selv at vurdere, hvordan man kan passe på sig selv og andre.
 • Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik.

Vedr. nye roere og roskole: her afventer vi yderligere udmeldinger fra DFfR omkring den 8 juni.

Roning indendørs, samt brug af klubbens øvrige faciliteter, er fortsat ikke en mulighed.