Nyhedsmail november 2022

14. november 2022 17:30 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail november 2022

Referat fra bestyrelsesmøde november 2022 findes på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Næste bestyrelsesmøde 16/1-23

Spinning mandag

Husk at mandagens rospinning er skubbet lidt så start tiden nu er kl. 17:45 fra mandag den 14 november. 

Vi opfordrer alle til at være opmærksom på deres tid og kun benytte Olsen i det tidsrum man har booket træning til.

Arkivmateriale

Klubben ligger inde man et omfattende arkivmateriale indsamlet i forbindelse med Jubilæumsskriftet.

Bestyrelsen foreslår, at de der i sin tid leverede materialet og ønsker det tilbage snarest henvender sig til bestyrelsen, så det kan ske.

Når alle, der ønsker det, har hentet materiale, vil det resterende blive grovkatalogiseret  og afleveret til Lokalhistorisk arkiv. 

Sauna, bad og døre

Bestyrelsen har, pga de høje elpriser, besluttet at holde saunaen lukket indtil videre. 

I mellemtiden forsøges behov og omkostninger klarlagt.

Samtidig vil vi gerne opfordre til, at medlemmerne tager kortere og koldere bade og sørger for holde døre lukkede aht. varmetabet.

Ferietur i Svenske Dalssland

Uge 30, 2023

Vil du/i med på en skøn ferietur med gode ro kammerater i super skønne omgivelser?

Vores base bliver på Dalslands Camping, hvor vi kan ro en langtur med alt grej og vende tilbage nogle dage senere. Eller ro på forskellige dagsture fra Campingpladsen.

Du/i skal være afklaret om hvilken soveform du/i ønsker! der kan vælges mellem telt (eget eller klubbens) og hytter, og gerne hurtigst mulig da der er efterspørgsel på hytterne. 

I nogle hytter findes der toilet. Se mere her http://dalslandscamping.se/ der kan der også lejes kano, kajak osv. Nærmeste største by er Bengtfors.

Pris: kommer i foråret 2023.

Løbende info møder og endelig sidste tilmelding i foråret 2023. Alt det praktiske løser vi i foråret. Vi har allerede booket den sidste 2 års inrigger og alt efter hvor mange vi bliver, tager vi selv de sidste både med. Evt. sammen med andre roklubber som skal der op i ugerne før eller efter.

Vi er nået på max deltager antal, det er ikke overraskende med stor interesse, men du er meget velkommen til at lade dig skrive dig op på ventelisten.

Spørgsmål: Morten tlf. 8171 8738 mail: morten.mus@icloud.com

Bro

Broen ligger stadig på vander aht. vinterroningen. Broen tags dog op, når frosten nærmer sig. 

I mellemtiden afsøges andre løsninger for vinterroerne.

SM er ergometerroning

Afholdes 26/11-22 kl. 8-18. Træningssalen er derfor optaget.

Orienteringsmøde 14/12-22 kl. 1930

Bestyrelsen inviterer til medlemsagten d. 14/12 kl. 1930, hvor vi giver orientering om status på klubbens situation omkring vores udfordringer i forbindelse med hele den nye bebyggelse - lejekontrakt, kystsikring, erstatning for blikskuret, anvendelse af udearealer herunder broen.

Standernedtagning

Hermed formandens tale til ny- eller genlæsning

Standernedtagning i Køge Roklub 2022

Der er de senere år blevet stillet flere og flere krav til os udefra. Fra myndigheder, fra DFfR og en da også fra bestyrelsen.

Krav om vaccination, om svømmeprøve og kilometer for at få vinter-ro-ret. Nogle krav er til for egen skyld, men mange er mest for andres.

Så det er naturligt at der opstår en træthed og en frustration over at skulle tilsidesætte sig selv.

Sådan tror jeg vi alle har det nogle gange. Men hvis vi ikke vover at kigge ud over vores egne meninger og behov, skaber vi grupperinger - et os og et dem - i stedet for at skabe samling.

At vi fokuserer på vores egne behov her og nu, i stedet for også at sikre fremtiden for os alle.

Her i klubben møder vi engang imellem også. Et os og et dem. Nye og gamle. Indendørs-roere og udendørs-roere.

Det er hårdt arbejde at se ud over forskellene og i stedet fokusere på dét, vi har til fælles. Nemlig ønsket om at Køge roklub fortsætter med at danne rammer om roning og fællesskab.

Når jeg ser på alt hvad der er sket i den forløbne sæson, så tror jeg på, at vi alle er sammen om dét ønske.            

Vi lagde fra land igen i år med det jeg mener, er Danmarks bedste ro-skole.     Vi fik en masse nye roer klædt på til mange sjove timer på vandet, blandt andet med åben roning.

Sæson 2022 blev også året hvor DFfR begyndte at fokusere ekstra meget på sikkerhed, og kravet om svømmeprøve for alle roere, ramte os.

Der var lidt bump på vejen til at starte med, men langt de fleste har nu fået bevis på, at svømme-evnerne er i top.

Ro-ture er igen noget vi kan tilbyde og der har været gode langture sydpå til bøgeskoven og til København – og en lidt kortere til Rock i Solgårdsparken.

På land er klubhuset blevet frisket op, så det igen står flot og er klar til at lægge hus til ro-ture samt store og små sammenkomster.

Vores kaproere har igen repræsenteret os flot ved regattaer rundt omkring, i både ind- og udland. Og det er igen i år blevet til rigtig mange medaljer.

Det er super flot.

I Bestyrelsen har vi fortsat vores arbejde med at få økonomien til at hænge sammen i pressede tider, sikre instruktører og med at få forlænget lejekontrakten. Og sidst, men ikke mindst, må jeg nu endelig offentliggøre, at Køge Roklub skal være værter for DM i ergometer-roning i 2023.

Opgaverne er mangeartede og det kræver derfor forskelligartede kræfter at holde klubben kørende. Jeg er taknemmelig for, at vi i klubben har så mange forskellige talenter, uanset om det er råstyrke i båden, teknisk snilde, strategiplanlægning, fondssøgning eller festarrangører. Som jeg ser det, er vores forskellighed netop vores styrke;  Der er brug for os alle.

Inden jeg runder af, vil jeg gerne, på bestyrelsens vegne, byde jer alle til et lille arrangement her bagefter. Jeg ved godt at nogle af jer har andre aftaler, men jeg håber I alligevel har tid og lyst til at blive og få en gang at drikke og en sluder inden da.

Og med disse ord er der kun tilbage at tage standeren ned, og afslutte sommersæsonen 2022.

Køge roklub længe leve.

Hurra! Hurra! Hurra!

Hurra! Hurra! Hurra!

KR

-Formanden

Vinterroning

Fra den 30. oktober kl 12 gælder reglementet for vinterroning. For at få tilladelse til vinterroning skal du have roet 300 km på vandet i denne sæson. Ansøgning om 

tilladelse til vinterroning sendes til rochefen. Regn dine km igennem inden at du sender ansøgningen afsted. 

Kommunikation til medlemmer

Følg klubbens liv på Facebook, Hjemmesiden og meld dig ind i klubbens medlemsgruppe på Facebook.

Har du noget til nyhedsmailen - send til leifvejbaek@gmail.com 

Følg alle vores aktiviteter i aktivitetskalenderen

Har du ikke Facebook, kan du se opslagene fra vores åbne gruppe på hjemmesiden

 

Udgave af nyhedsmailen med billeder vedhæftet!