Nyhedsmail juni 2022

16. juni 2022 09:44 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail juni 2022

Referat fra bestyrelsesmøde juni 2022 findes på hjemmesiden og på opslagstavlen. Næste bestyrelsesmøde 5/7-22.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at ændre lidt på mødestrukturen. Dette betyder at der afholdes bestyrelsesmøde i ulige måneder samt et par årlige temamøder.

Nina Winsløw har meddelt bestyrelsen at hun ønsker at trække sig fra sin post, da hun vil bruge sin energi på ny kajakklub på Marinaen.

Maling af klubhus

Lørdag d. 11/6-22 påbegyndte vi maling af klubhus og vil gerne fortsætte succesen.

Der er kommet nye datoer i aktivitetskalenderen - aktuelt lørdag d. 18/6-22 - et formiddagshold fra kl. 8.00 og et eftermiddagshold fra kl. 13..

Hold øje - flere kommer til når vi kender vejrsituationen.

Flemming Gjedde er tovholder på projektet 40 53 45 00

Tilmelding via aktivitetskalender eller på opslag i klubben

Sct Hans

Vil du med ud og se Skt Hans bål?

Vi mødes i klubben ca. 1730 -1800 vi griller, du tager selv kød grønsager med som skal grilles.

Vi enes om den grønne salat og flutes som bliver købt ind.

Drikkevarer købes gennem køkkenet.

Når tiden nærmer sig pakker vi både og ror ud.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses.

Tilmelding i aktivites kalender senest den 20 juni.

Morten E. 81718738

Langtur til Bøgeskoven

6-7 August

Weekendtur til Bøgeskoven gå ikke glip af en smuk tur langs kysten og ikke mindst det sociale samvær over bålet på stranden.

Distance i alt 36 km. Turen vil foregå i stille og roligt tempo, turen egner sig både til nye roer naturligvis også til de ”gamle roer” vi spiser madpakker på vandet eller ror ind på stranden.

Deltager antal 10-14 roer ”først til mølle” krav: du er frigivet og du har mod og styrke til denne tur som er overkommelig for de fleste.

Turen er ikke egnet til børn.

Jeg har en aftale med Gjorslev Gods om teltplads vi kan overnatte på, vi overnatter i KR ’s telte, du skal selv sørge for sovegrej. Jeg sørger for det meste af det praktiskeOg et par uddannet langtursstyrmænd.

1-2 personer søges til menu og indkøb som passer til sommer og grill.

Der er mulighed for offentligt toilet og vand 100 meter væk.

Hvis du vil deltage uden at ro er du velkommen, men du tager så meget grej med som muligt i din bil.

Info møde den 25. juli og gennemgang af pakkelister som kan downloadeseller sendes ,sidste tilmelding er også denne dag i aktivitetskalenderen og/eller på listen på opslagstavlen.

Pris: vi deles om udgiften til proviant mm.

Plus dit gode humør og gerne en lille ”ting”sang, historie! du vil dele, måske læser jeg et lille eventyr.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen.

Spørgsmål: Morten E. 8171 8738

Hop i havet

Kære medlemmer. 

Vi har fået nedenstående fra DN. Bestyrelsen opfordrer til at vi viser flaget både på¨stranden og på havet. Tilmelding i aktivitetskalenderen.

Kære lokale foreninger og aktive brugere af havet

Igen i år arrangerer Danmarks Naturfredningsforening (DN) et landsdækkende event – hvor vi gør opmærksom på at vi ikke vil acceptere at havet svines mere til end det allerede er blevet.

Aktuelt har vi her i Køge bugt den horrible sag med slamdumpning fra Lynetteholmen og råstofgravning i området ud for Stevns.

For at eventet får størst fokus i pressen og dermed mest mulig effekt, vil det være optimalt hvis vi er så mange foreninger som muligt der bakker op om - eller er medarrangører af afholdelsen af eventet.

Vi kan helt sikkert godt få de lokale byrødder til at bakke op, men formålet er klart at gøre landspolitikerne opmærksomme på, at vi vil have et sundt og bæredygtigt hav, og at vi ikke længere vil finde os i at der træffes beslutninger der ødelægger vores alle sammens hav.

Eventet foregår på Søndre strand – tæt på kajakklubberne

  1. juni 2022 kl. 10-12.

Vi har brug for jeres engagement og hjælp.

Vi i DN Køge håber meget, at I har lyst til at deltage og komme med gode ideer til at gøre arrangementet effektfuldt.

Det vi har tænkt på (det endelige program er ikke på plads endnu) er at invitere alle lokale byrødder og politikere i øvrigt til at deltage aktivt.

Vi vil forsøge at få Marie Stærke – eller i tilfælde af at hun ikke kan – en folketingspolitiker, der er aktiv imod dumpningen i Køge bugt – til at holde en brandtale. (Niels Rolskov gjorde det super godt sidste år – og det kan også være at det bliver ham på ny)

Vi forsøger også at få DNs præsident (Maria Reumert Gjerding) til at holde tale – men der er rift om hendes tid, så det er nok tvivlsomt om hun kan afse tid til at komme til Køge. (Selvom jeg jo synes at det er det absolut bedste sted at tage udgangspunkt i protesten )

Vi vil i lighed med sidste år forsøge at lave aftale med Is-huset på Strandvejen til at ”dumpe” prisen på is til børn der deltager. Det samme gælder for Cafe Le Jardin, der sidste år nedsatte prisen på en kage og en Frossé. Vi vil spørge om de vil introducere en ”Klappe Kage”

 Derudover kunne vi godt tænke os at få noget aktivitet nær kysten med kajakker – badende – krible krable aktiviteter for de små børn e.l.

Efter talerne er det meningen at vi alle danner en lang række langs kysten og løber/springer/hopper ud i vandet på samme tid….!

 Men…. vi er meget interesseret i jeres ideer og input og ikke mindst jeres deltagelse

 Giv mig meget gerne en tilbagemelding på om I har lyst til at deltage, at være medarrangør, at stille lokaler til rådighed, at promovere eventet i jeres foreninger eller blot at komme med gode ideer.

 Mange hilsner

 Birgit Mindegaard

Formand DN-Køge

Online styrmandskursus - teorien 

Onsdage 22/6 og 29/6 kl 18.00-20.45

Online kursus for den teoretiske del af at blive korttursstyrmand. Kurset afholdes af DFfR. Der vil efterfølgende være en teoretisk prøve.

Den praktiske prøve afvikles i den lokale klub. 

Er især for de nye roere fra “Kørekort til sikkerroning” sidste år og i år. 

Tilmelding via aktivitetskalenderen. 

For at blive korttursstyrmand skal du: have den teoretiske prøve fra DFfR, den praktiske prøve i vores egen roklub og et havnesikkerhedskursus.

Åben roning - vi har brug for jeres hjælp

Som sidste år vil der være åben roning mandage og onsdage fra kl 17.00 

Kraftig opfordring til at alle medlemmer, der ror på vandet, har taget svømmeprøve, og gerne har styrmandsret:

Tag fx fire bådehusvagter mandag eller onsdag i løbet af sommeren. Passer kl. 17 dig ikke, så skriv, fra hvornår, du kan være der.

Der hænger en kalender på opslagstavlen, hvor I kan skrive jer på opgaven. Når der er kommet navne og tidspunkter på,  bliver det hele sat ind i aktivitetskalenderen. 

Vi SKAL have  “Åben roning” op at køre, ellers kan vore nye medlemmer ikke komme ud at ro, og dermed heller ikke opnå styrmandsret. Vær med til at fastholde vores nye medlemmer i roklubben.

En bådehusvagt sørger for at tjekke vejret, tjekke trafikken i havnen, sætte bådhold så alle kommer på vandet osv.. Bådhusvagter kan tage med ud at ro. 

Det er bedst hvis der er to på hver gang. Spørg endelig.

Fællesroning

  1. juni Vordingborg Ro- og kajakklub 
  2. juni kl 17.30 Køge Roklub

De endelig klokkeslæt mangler så følg med i aktivitetskalenderen. 

Fejlmelding af ergometre

Jo hurtigere vi får viden om ergometer med fejl, jo hurtigere kan vi lave det og få maskinen tilbage i drift. Skriv derfor til Per Thrønner på ergoservice@koegeroklub.dk - så bliver den lavet hurtigst muligt. 

Rokort

Både ved vinterroning og ergometertræning er registrering i Rokort nødvendig!! Dette af hensyn til sikkerhed på vandet, og vedligehold af ergometre. Husk derfor gerne, at skrive det rigtige ergometer nummer ind i registreringen.

Kommunikation til medlemmer

Følg klubbens liv på Facebook, Hjemmesiden og meld dig ind i klubbens medlemsgruppe på Facebook.

Har du noget til nyhedsmailen - send til leifvejbaek@gmail.com 

Følg alle vores aktiviteter i aktivitetskalenderen

Har du ikke Facebook, kan du se opslagene fra vores åbne gruppe på hjemmesiden

Den fine version af nyhedsmailen er vedhæftet.

Vedhæftede filer