Nyhedsmail juni 2021

8. juni 2021 17:05 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail juni 2021

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsens møde d. 1/6-21 er tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Næste møde tirsdag d. 29/6-21 kl 1900

Corona

Sidste udgave af DFfR´s retningslinjer til roklubberne findes her: https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-find-raad-og-vejledning/

“Kørekort til sikker roning på vand”

Årets roskole er nu afsluttet. STORT til lykke til alle deltagere

Se billeder på Face Book

Generalforsamling

Referatet fra generalforsamlingen findes på medlemssiden

 

Læs eller genlæs formandens beretning fra generalforsamlingen.

Beretning ved Køge Roklubs Generalforsamling 3. juni 2021

Kære venner                            

Endelig får vi afholdt dette års generalforsamling – selvom det er et halvt år senere, end det plejer. Men det har været værd at vente på; for hvor er det dejligt, at vi endelig kan samles igen!

Det forgangne år har mildest talt været udfordrende. Aldrig før har klubben været lukket ned på denne måde. Og aldrig før i klubbens historie har reglementet været opdateret så mange gange imellem to generalforsamlinger. Anbefalingerne fra myndighederne er jævnlig blevet ændret, så det har været en udfordring at finde ud af hvad vi måtte og specielt hvad vi ikke måtte. Vi har fra bestyrelsens side gjort, hvad vi kunne, for at holde klubben så åben som mulig det sidste halvandet år, uden at komme i karambolage med retningslinjer og hensynet til hinanden.

Men det har været noget af en presballe – for at bruge et godt fynsk udtryk – at vi ikke har kunnet ro, holde klubaftener eller nogle af de mange andre ting, som vores dejlige klub normalt ligger rammer til.

Det er altid en fornøjelse, når sommersæsonen starter og klubben begynder at myldre med roere, men i år må jeg bare sige, at det er ekstra rart at se, hvordan livet nu kommer tilbage i klubben.

Selvom verden på mange måder har været gået i stå under corona, kan det ikke ses på området omkring os. Det føles næsten som om, at der skyder nye bygninger op, for hver gang man kommer herned og der bliver stadig bygget til rundt om vores klub. Hvordan klubbens rammer bliver i fremtiden, er endnu uvist både i forhold til vores omgivelser og vores lejeaftale, men vi har fortsat en god dialog med både kommunen og Køge Kyst. Så vi tror og håber på en god løsning.

Corona-restriktionerne har betydet at meget er blevet nytænkt, så vi har kunnet være sammen – hver for sig.

I stedet for at fylde Olsen op med svedige roere, har vi nu fået mulighed for e-roning, hvor vi hver især kan ro med træner, når det passer ind i vores hverdag.

Konkurrencerne har også måttet finde nye måder at blive afviklet på, og jeg er stolt af at vi i Køge roklub er lige så fremragende i de virtuelle konkurrencer, som vi normalt er i ”den virkelige verden”. Så coronaen har ikke mindsket vores medaljefangst.

Og det er ikke kun vores seniorer, der har lagt sig i selen: Ungdomsafdelingen har markeret sig flot og træner på livet løs. Og Bente har igen i år været flittig og skaffet fondsstøtte hjem til klubben.

Også roskolen er blevet nytænkt. I stedet for at afholde et intensivt forløb over en weekend, er undervisningen nu fordelt over nogle uger, så de nye roere stille og roligt får bygget færdigheder på, får roteknikken ind under huden, og bliver trygge ved vores både.

Og for at gøre det lettere at lave roaftaler, for både de nyudklækkede roere og de mere hærdede af os, er der lavet en Facebook gruppe, hvor man kan slå roture op eller efterlyse en romakker. Vi håber at I alle vil tage godt i mod den mulighed, udfordre jer selv med nye rovenner og tilbyde jer som styrmand eller ekstra-roer, så alle i klubben får flest mulige chancer for at komme på vandet i denne sæson.

Men selvom det ser ud til at vi går mod lysere tider, dels i forhold til Corona og restriktioner, men også i forhold til medlemstal, så er der altså også et ”men”! Og desværre er det et ”men”, som går igen fra år til år. For vi ser desværre fortsat en tendens til, at det er de samme mennesker, der melder sig til opgaverne. Så skal vi ikke prøve at vende den udvikling i år? Måden vi holder gang i vores klub på, er jo netop ved at styrke vores sammenhold! Så næste gang I f.eks. skal ud i en 2’er, så slå turen op og lav det til en 4’er-tur – og få samtidig nogle nye rovenner. Snup en bådhusvagt en enkelt gang over sommeren eller tilbyd dig som styrmand, når solen alligevel skinner og bølgen er blå. Eller hvad med at hjælpe til med at arrangere klubbens 110-års fødselsdag?

Mulighederne er mange og alting hjælper!

Normalt plejer jeg at slutte min beretning med et ”tak for i år”. Det vil jeg ikke sige i år, for jeg håber ikke der nogensinde kommer et lignende år. I stedet vil jeg sige til jer: ”Tak for at I har holdt ved! Og lad os tage revanche i 2022”

Henrik Agner, formand

Fra kalenderen mm

  • Svømmeprøve den 19/6 - vigtigt i forhold til langture
  • Havnesikkerhedskursus den 28/6 - som fremadrettet er en del af uddannelsen for korttursstyrmand 
  • Vi mangler folk til at tage brovagter.
  • Fællesroningsarrangementerne er nu i aktivitetskalenderen.

Kontakt Mai-Britt  rochef@koegeroklub.dk , hvis du har spørgsmål.

Båddåb

Forud for generalforsamlingen afholdt klubben båddåb for 3 Costalbåde, så nu har klubben 

Sydbank, Havlitten og Edderfuglen i bådehuset. Sydbanks direktør og vores ungdomsroere døbte bådene.


Pbv.

Leif Vejbæk