Nyhedsmail juli 2022

11. juli 2022 10:22 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail juli 2022

Referat fra bestyrelsesmøde juni 2022 findes på hjemmesiden og på opslagstavlen. Næste bestyrelsesmøde 6/9-22.

Bestyrelsen

Efter at Nina Winsløw har besluttet at udtræde af klubbens bestyrelse, har bestyrelsen suppleret sig med Morten Elmegaard som omgående tiltræder. Ligeledes overvejer Trine Teglers at indtræde i bestyrelsen som suppleant.

Styrmandstræning

Morten Elmegaard har tilbudt at træne med kommende styrmand, så der er helt står på kommandoer, sikkerhed, farvand og brotilløb inden den praktiske prøve. Derudover bliver der også trænet i at lægge til på stranden, så hun sko der kan tåle at blive våde. Tilmelding i aktivitetskalenderen eller skriv personligt til Morten på telefon 81718738.

Udluftning

Til høflig orientering

Automatisk luftudskiftning og aircondition i Olsen er påvirket af de indre luftforhold. Anlægget tændes når lyset er tændt

Det vil sige - anlægget fungerer mest optimalt når vinduerne er lukkede. Åbner du vinduet når du træner … så husk at slukke lyset.

God træning

Planlægning af vintersæsonen

I løbet af august starter vi med at lægge planer for vintersæsonens indendørs træning. Går du med drømmen om en instruktørtjans? Har du ønske om et ekstra hold, ny træningsform eller andet vi skal se om vi kan få på programmet - så giv besked til Louise enten via Facebook eller på telefon 30668482. 

Maling af klubhus

Bestyrelsen siger tak for det store arbejde med at male klubbens bygninger, vi ved godt at det sidste mangler og klares efter ferien! Indsatsen har været kæmpestor, og det har virkelig pyntet på vores bygninger.

Korttursstyrmænd

2 medlemmer har bestået korttursstyrmand. Tag godt imod dem. Begge er nu udstyret med et kørekort til roning på vandet fra DFfR.

“Kørekortet” er en del af den nye strategi med “Kørekort til sikker roning” fra DFfR.

Langtur til Bøgeskoven 6.-7. August 2022

Weekendtur til Bøgeskoven gå ikke glip af en smuk tur langs kysten og ikke mindst det sociale samvær over bålet på stranden.

Distance i alt 36 km. Turen vil foregå i stille og roligt tempo, turen egner sig både til nye roer naturligvis også til de ”gamle roer” vi spiser madpakker på vandet eller ror ind på stranden.

Deltager antal 10-14 roer ”først til mølle” krav: du er frigivet og du har mod og styrke til denne tur som er overkommelig for de fleste.

Turen er ikke egnet til børn.

Jeg har en aftale med Gjorslev Gods om teltplads vi kan overnatte på, vi overnatter i KR ’s telte, du skal selv sørge for sovegrej. Jeg sørger for det meste af det praktiskeOg et par uddannet langtursstyrmænd.

1-2 personer søges til menu og indkøb som passer til sommer og grill.

Der er mulighed for offentligt toilet og vand 100 meter væk.

Hvis du vil deltage uden at ro er du velkommen, men du tager så meget grej med som muligt i din bil.

Info møde den 25. juli og gennemgang af pakkelister som kan downloades eller sendes, sidste tilmelding er også denne dag i aktivitetskalenderen og/eller på listen på opslagstavlen.

Pris: vi deles om udgiften til proviant mm.

Plus dit gode humør og gerne en lille ”ting”sang, historie! du vil dele, måske læser jeg et lille eventyr.

I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen.

Spørgsmål: Morten E. 8171 8738

Åben roning - vi har brug for jeres hjælp

Som sidste år vil der være åben roning mandage kl. 17.00 og onsdage kl 18.00. 

For at få planlægningen til at gå op, appeleres der til at alle med svømmeprøve og styrmandsret tager 4 vagter i løbet af sæsonen. 

 Vi skal have  “Åben roning” som fast tilbud i kalenderen, ellers kan vores nye medlemmer ikke komme ud at ro, og dermed heller ikke opnå styrmandsret. Vær med til at fastholde vores nye medlemmer i roklubben.

Bådhusvagten sørger for at tjekke vejret, tjekke trafikken i havnen, sætte bådhold så alle kommer på vandet osv. Bådhusvagter kan tage med ud at ro. 

Det er bedst hvis der er to på hver gang. 

Fejlmelding af ergometre

Jo hurtigere vi får viden om ergometer med fejl, jo hurtigere kan vi lave det og få maskinen tilbage i drift. Skriv derfor til Per Thrønner på ergoservice@koegeroklub.dk - så bliver den lavet hurtigst muligt. 

Rokort

Både ved vinterroning og ergometertræning er registrering i Rokort nødvendig!! Dette af hensyn til sikkerhed på vandet, og vedligehold af ergometre. Husk derfor gerne, at skrive det rigtige ergometer nummer ind i registreringen.

Kommunikation til medlemmer

Følg klubbens liv på Facebook, Hjemmesiden og meld dig ind i klubbens medlemsgruppe på Facebook.

Har du noget til nyhedsmailen - send til leifvejbaek@gmail.com 

Følg alle vores aktiviteter i aktivitetskalenderen

Har du ikke Facebook, kan du se opslagene fra vores åbne gruppe på hjemmesiden

Nyhedsmail med billeder vedhæftet!!

Vedhæftede filer