Nyhedsmail januar 2022

9. januar 2022 15:47 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail januar 2022

Referat fra bestyrelsesmødet 7/12-21 findes nu på hjemmesiden. Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. februar 2022.

Corona

Gældende restriktioner fra DFfR: https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-i-roklubben/ 

Siden opdateres løbende af DFfR, så her kan man holde sig orienteret.

JM

Lørdag afviklede vi "Jydske Mesterskaber" virtuelt fra træningslokalet. Det blev til endnu en dag i et unikt træningsfællesskab hvor der blev heppet, hjulpet og støttet igennem de mange løb. Via storskærmen var det muligt at følge alle løb igennem dagen. Et par af vores nye medlemmer deltog i race for første gang og vi ved at der kommer flere med næste gang. Alle resultater og placeringer er resultatet af en målrette og ihærdig træningsindsats.

  1. minutter:

U15 - Valdemar - 1003 m

1000 m:

40+ - Charlotte 3:59.9

50+LW - Anna-Karina 3:44.4

60+ Mai-Britt 3:46.4

40+ Henrik B 3:05.8

40+ Martin 3:17.6

40+ Kristian 3:17.7

50+ Henrik L 3:24.3

50+ Michael 3:29.6

60+ Torben 3:33.6

Tandem - 1000 m til hver:

Louise & Trine 3:55.5

Martin & Kristian 3:21.5

Henrik B & Christian M 3:12.00

Tillykke med de fine placeringer!

Kommende virtuelle mesterskaber:

The Scottish Rowing indoor... lørdag den 22.01.22

Kvalificering til WRICH lørdag den 29.02.22

DM lørdag den 05.02.22

Alle tre lørdage vil den store sal være optaget - tidspunkter kommer på senere.

Træning og fællesaktiviteter

endelig åbner vi op for fællestræning og -aktiviteter igen.

Bestyrelsen drøftede på møde tirsdag, hvordan vi skal rette os efter de gældende restriktioner.

Det betyder at der igen er sat træning i kalenderen i hold af 10 deltagere, Madpakketirsdag for 60+, klubaften og øvrige aktiviteter kan også gennemføres under hensyn til de almindeligt gældende restriktioner.

Vi fastholder altså træningssalens max deltagere på 10, men genoptager hold.

Der er fortsat mulighed for træning i den lille sal

For god ordens skyld - det er også muligt at tage bad og benytte sauna.

God træning

Generalforsamling

Vi glæder os til at holde generalforsamling torsdag d. 27/1-22 kl. 19.00. Vi håber at se mange medlemmer.

Der skal stemmes om bestyrelsesposter, har du en spirende interesse så tag gerne fat i en af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du vil høre om arbejdet. Der er 1 bestyrelsespost ledig og vi søger gerne 1-2 suppleanter,ligesom vi søger en revisorsuppleant.

NB: af hensyn servering af kaffe og kage vil vi gerne have tilmelding i aktivitetskalenderen eller på mail til Louise - birkhansen@outlook.com 

Mindepokal

Traditionelt uddeles Aage Thomasens mindepokal på generalforsamlingen. Af hensyn til de medlemmer, der ikke kender til historien er her lidt info: 

Mindepokalen uddeles af alle klubbens medlemmer, og modtageren vælges blandt alle menige medlemmer på en årlige generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer er ikke valgbare. Den uddeles til den, som du mener ved sin færden og opførsel gør sig fortjent til betegnelsen “den bedste kammerat i Køge Roklub i år”......

Så hvem kunne efter DIN mening være en oplagt modtager? Tænkt over det og mød op på generalforsamlingen og afgiv din stemme.

Kyndelmisse Køge Kulturnat og Lysfest

Klubben deltager i Kyndelmisse Køge Kulturnat og Lysfest afholdes den 4. februar 2022 fra kl. 16-21. Vi håber at få 2 både i vandet sammen med 45 kajakker, som sammen med dykkere skal skabe lys i “Slipset”, inderhavnen og op i åen. 

Du vil opleve Køge by og Søndre Havn som du aldrig har set det før med.

Se mere om kyndelmisse her http://www.kyndelmissekoege.dk/Velkommen-til-Kyndelmisse_.aspx

Træning generelt

HUSK der er mulighed for træning i det lille lokale under trappen, ligesom træning på platformen i det kolde vintervejr også er skøn oplevelsen. Tilknyt din telefon til en af de 2 højtalere der ligger i lokalet under trappen, og du har musik til din træning. 

I træningssalen er der plads til 10 ad gangen. Husk at sætte udstyret på plads når du er færdig med træning, hvis du har rykket på maskiner eller andet udstyr. 

Aktivitetskalenderen er fyldt op med mange gode tilbud - meld jer til. Husk at melde fra hvis i er forhindret, så dem på ventelisten kan få plads. 

E-roning

Er du blevet mere nysgerrig på e-roning, kan du læse mere her https://www.eroning.dk/ 

Der er flere ugentlige eRoninger i aktivitetskalenderen, skal du have hjælp til at starte systemet så tag fat i Mai-Britt eller Anna Karina. 

Lørdag formiddag er LIVE og streames fra forskellige roklubber i landet, underviseren er typisk en erfaren roer med flere medaljer i skabet. Skal du have hjælp til at starte eRoning kontakt gerne Mai-Britt Bille  rochef@koegeroklub.dk 

Fejlmelding af ergometre

Jo hurtigere vi får viden om ergometer med fejl, jo hurtigere kan vi lave det og få maskinen tilbage i drift. Skriv derfor til Per Thrønner på ergoservice@koegeroklub.dk - så bliver den lavet hurtigst muligt. 

Rokort

Både ved vinterroning og ergometertræning er registrering i Rokort nødvendig!! Dette af hensyn til sikkerhed på vandet, smitteopsporing og vedligehold af ergometre. Husk derfor gerne, at skrive det rigtige ergometer nummer ind i registreringen.

Kommunikation til medlemmer

Følg klubbens liv på Facebook, Hjemmesiden og meld dig ind i klubbens medlemsgruppe på Facebook.

Har du noget til nyhedsmailen - send til leifvejbaek@gmail.com 

Følg alle vores aktiviteter i aktivitetskalenderen

Har du ikke Facebook, kan du se opslagene fra vores åbne gruppe på hjemmesiden

Vedhæftet nyhedsmail m. billeder

Vedhæftede filer