Nyhedsmail januar 2019

7. januar 2019 15:25 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail januar 2019

 

Referat fra bestyrelsesmødet 3. januar er nu tilgængeligt på ”Medlems siden”.

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling  Torsdag den 31.januar 2019 kl. 19.30.

 

Der er lagt revideret indkaldelse til generalforsamlingen på hjemmesiden - find den her.

 

Kampagne Rospinning

 

Klubben er i øjeblikket i gang med en kampagne på FB ift. rospinning. Formålet med kampagnen er at skaffe flere medlemmer til spinning og på længere sigt også til resten af klubbens aktiviteter. Det er afgørende for kampagnens rækkevidde og effektivitet, at vi alle bakker op om initiativet. Hvordan kan det ske? Jo, i første omgang kan du hjælpe ved at dele Roklubbens opslag på FB og gøre lidt reklame for aktiviteten. Du kunne også opfordre en bekendt til at prøve spinning og fremhæve den store effektivitet, som rospinning tilbyder motionister i alle aldre.

Klubben bruger lidt annoncekroner på rospinningskampagnen, og det giver god rækkevidde for vores opslag på FB, som det ses herunder.Som tidligere nævnt er de nye kontingentsatser som følger

 

                                                     Gammel pris:           Ny pris:

Ungdom:                                      kr. 329,-                      kr. 332,-

Senior:                                         kr. 532,-                      kr. 537,-

Par:                                               kr. 728,-                      kr. 734,-

 

Vinterrospinning senior                    kr. 644,-

 

Vinterrospinning ungdom                    kr. 398,-

 

Som det ses herover, har bestyrelsen besluttet - også som en del af den omtalte kampagne - at indføre et vinterrospinningskontingent møntet på roere, der fortrinsvis benytter sig af rospinning i perioden fra standernedhaling til standerhejsning. Rospinnes der udover denne periode betales ordinært kontingent. Vinterkontingentet reguleres ift. indmeldelsesdato, således at man kun betaler for faktisk spinneperiode.

 

OBS : Standerhejsning - til orientering

 

Standerhejsningen er lagt sammen med forårsrengøringen og flyttet til den lørdag den 30. Marts. Dagen afsluttes med en ROKLUB-FORÅRSFEST.

Herom nærmere senere.

 

Parkering

 

Har du styr på klubbes parkeringsordning - se vejledning her.

 

Ro-kort

 

Som i sidste nyhedsbrev kan det konstateres at Ro-kort er kommet flyvende fra start. Lige nu er status :

Som annonceret, ved ibrugtagningen af Ro-kort, vil der blive uddelt udmærkelser for flest roede kilometer - flest km M/K over og under 60. Uddelingen vil ske i forbindelse med generalforsamlingen 31. januar 2019.

 

Fra Webmaster

 

HUSK at følge klubben på https://www.koegeroklub.dk/ og https://www.facebook.com/K%C3%B8ge-Roklub-165321893511207/

 

Skulle der være nyheder, jeg ikke fanger og som fortjener at komme i den månedlige nyhedsmail, vil jeg meget gerne vide det. Som regel vil nyhedsbrevet blive redigeret i ugen efter et afholdt bestyrelsesmøde. Så har du noget, der skal med, er det deadline for at indsende nyheder til nyhedsmailen.

Det er stadig muligt, at få nyheder på hjemmeside løbende - send blot til mig.

Vedhæftede filer