Nyhedsbrev marts - medlemsundersøgelsen

26. marts 2020 08:34 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail marts 2020 medlemsundersøgelse

Kære medlemmer

Køge Roklub har nu afsluttet sin medlemsundersøgelse og vil gerne sige tak til alle, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet. Godt halvdelen af medlemmerne har svaret.

Undersøgelsen indeholder mange interessante opmærksomhedspunkter. bl.a. har en del medlemmer tilkendegivet, at de gerne vil yde en indsats ift. de mange opgaver, der er i roklubben.

Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid prioritere opmærksomhedspunkterne og tage skridt til at få dem bearbejdet med henblik på at skabe nye initiativer i klubben. 

I vil løbende blive informeret og involveret. Når COVID-19 har sluppet sit tag i hele  verden og specielt i Danmark, påtænker vi også at holde et møde om undersøgelsen.

Pva bestyrelsen

Leif Vejbæk