Nyhedsbrev juni 2023

13. juni 2023 09:57 , af Rie Berit Olsen

 

 

NYHEDSBREV JUNI 2023

 

 

DFfR KURSUS 13. OG 14. MAJ

Trine Teglers, Louise Birk Hansen, Kim Gutfeld og Michael Mainz fik mere viden da de deltog i klubtræner B kurset medio maj. Kurset lærte bl.a. deltagerne hvordan man spejder fejl i afviklingen af rotaget, hvordan man sammensætter et træningsprogram og afvikler det i båden samt hvordan man som instruktør agerer i en gruppe af roere med forskelligt niveau. Det var et udbytterigt kursus, og flere af deltagerne er klar til at tage næste kursus i rækken af i alt 4. 

Spørg gerne de 4 deltagere hvis du er nysgerrig på mere. 

 

OLSENS BLEV FEJRET

Den 17. maj var det 25 år siden, at ”Olsens” og forbindelsen til Køge Roklubs gamle klubhus blev indviet. Det var der flere, der kunne huske, og da datoen i år faldt på en onsdag, var det jo oplagt at fejre denne begivenhed til klubaftenen, og det sørgede Karin Frederiksen for blev gjort.

 

INFO FRA FOR-BORGERMØDET

Klima- og Planudvalget besluttede den 4. maj 2023 at igangsætte udarbejdelsen af lokalplan 1119 – Nyt byområde på Søndre Havn – SH5 og SH6.

Lokalplanen omhandler den resterende nordlige del af Søndre Havn, hvor der endnu ikke foreligger detaljerede planer for byomdannelsen.

Som en del af det indledende arbejde med lokalplanen afholdtes for-borgermøde den 23. maj klokken 18.30 – 20.00 i kantinen på Køge Rådhus. Køge Roklub havde modtaget en invitation og var officielt repræsenteret ved Steffen Bech, Jørgen Dahl og Bente Kristensen, men eftersom det var et åbent møde, var andre medlemmer fra KR også til stede.  

På mødet fik vi præsenteret et oplæg til lokalplanarbejdet, et såkaldt prospekt, og såvel Simon Leth Nielsen, byplanlægger fra Teknik- og Miljøforvaltningen som Palle Egebjerg Andersen, arkitekt og chefkonsulent fra Køge Kyst, fortalte om projektet og den videre lokalplanproces.

Formålet med for-borgermødet var at indhente bemærkninger og synspunkter på et tidligt tidspunkt i processen. Og det ønske blev også opfyldt. Vi havde i forvejen indsendt vores kommentarer til lokalplan forslaget vedr. bl.a. erstatning for blikskuret, som er vist som tilbygning på nordsiden af Olsens, halvtaget, som på prospektet er tegnet ind på sydsiden af roklubben, parkeringsproblematikken og kystsikringen, der desværre stadig er tegnet ind, så den går bag om roklubben.

I tillæg til dette gjorde Steffen på mødet også opmærksom på det urimelige i, at der tilsyneladende ikke er afsat P-pladser i forbindelse med Roklubben, men at medlemmerne er henvist til at benytte P-pladser, der dels ligger et stykke væk, og dels ville koste mere om måneden, end det de betaler i kontingent.

Efterfølgende var der også kommentarer fra nogle af de nyligt indflyttede borgere om både parkering, lugtgener og støjforurening. Inden vi gik fra mødet, havde vi en snak med Simon Leth Nielsen og Palle Egebjerg Andersen og aftalte, at vi måtte mødes i nærmeste fremtid.

Vil du vide mere er her et link til udkastet til lokalplanen: https://koege.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/lokalplanid/470/10951

 

ROSKOLE

Årets roskole ”Kørekort til sikker roning” er nu veloverstået. Vejr og vind har gjort sig bemærket, og et par gange har det været nødvendigt at gå inden døre og ergometertræne i stedet. Et fokuspunkt på roskolen er, at deltagerne afprøver forskellige bådtyper.

STORT TILLYKKE til Britt, Inken, Stiig, Helene, Thomas, Susanne, Lisette, Heyman, Birgitte, Poul, Eva og Thorkild.

I de to kommende uger er der flere af klubbens medlemmer, som deltager i den teoretiske del til korttursstyrmand. DFfR står for afviklingen af den teoretiske del. Teorien afsluttes med en prøver. Efterfølgende vil der i løbet af sommeren være afvikling af den praktiske del i på bugten og i havnen.

En stor tak til alle hjælperne. Efter hver træning / tur på vandet var der kaffe og beskøjter i bådhallen eller på kajkanten. Dejligt med fællesskabet. Der har i året været stor opbakning fra instruktørerne til gennemførelse af roskolen.

 

FÆLLESRONING MED ANDRE KLUBBER

Onsdag, den 7. var inviteret til fællesroning i Køge med naboklubber. Leif Thygesen fra Roinfo.dk kom også for at tage fotos og lave en lille artikel. Se reportagen her: https://www.roinfo.dk/diverse-nyheder/faellesroning-med-naboklubber-i-kge-roklub

Efterfølgende var der ”Amager-sandwich”, øl og vand, samt kaffe og 3 store, dejlige kager. Og så blev snakket og hygget både på balkonen og i salen.

 

NÆSTE FÆLLESRONING

Er lørdag den 1. juli. Tilmelding i vores egen aktivitetskalender. Det bliver en spændende tur med muligheden for at ro rigtigt langt.

Vordingborg skriver:

”For planlægningens skyld, er der senest tilmelding mandag den 26. juni. Ved tilmelding husk at oplyse roers navne og om roerne har langtursstyrmandsret og evt. ønske til bådvalg. Turen er planlagt til 26-30 km med kaffepause undervejs. Vi regner med at være tilbage i klubben kl. 17, hvor der bliver tændt op i grillen til fællesspisning på terrassen. Vordingborg sørger for kaffe og kage samt drikkelse og salater til maden.”

 

MASTERSCAMP

Anna Karina og Mai-Britt deltog i årets Masterscamp 09-11. juni. Afviklingen skete på Bagsværd sø. De 12 deltagere var opdelt i tre grupper med hver sin træner og følgebåd. Bent Fransson, Jørgen Andersen og Per Rasmussen fulgt hver sin gruppe og kom med gode råd og vejledning. Alle var i 1x eller 2x. Der var mulighed for at få tjekket rig, og flere sculler blev målt igennem og justeret. Vejret var slemt med blæst og vindbyger fra øst og sydøst. Det var en meget lærerig weekend - hvor vi også blev piv gode til at ro 1x / 2x i bølger.

Københavnerkredsens ”Søndagskaproning” blev aflyst på grund af vinden. Det blev til fire træningspas og ca. 50 km til hver.

Næste kaproning bliver Sorø Regatta 01-02. juli hvor p.t. Anna Karina og Mai-Britt deltager.

 

SEJL SIKKERT

Der er bestilt og ankommet materialer fra Søfartsstyrelsen. Det bliver lagt frem i klubben, og I er velkomne til tage det med hjem. Materialet bliver lagt på det runde bord ved indgangen. Samtidig bliver der arbejdet på at få en Sejlsikkert instruktør på besøg i roklubben. Fokus vil her være sikkerhed for småbåde, redningsveste, de fem sejlerråd og risikoen for nedkøling. Arrangementet bliver i sensommeren hvor Rune kommer og guider.

 

KLUBAFTEN MED INDLÆG FRA KØGE BRIDGEKLUB

Bent Madsen har fået en aftale i stand med Dennis Larsen fra Køge Bridgeklub, der kommer og fortæller lidt om det at spille bridge. Det bliver onsdag den 21. juni kl. 20.00. Så er du nysgerrig på emnet, så mød op til kaffe og brød kl. 19.30 og få noget viden om det efterfølgende.

 

BESTYRELSEN

Vedhæftede filer