Kontingent

29. juni 2019 08:37 , af Bente Kristensen

OBS-OBS-OBS

 

Opkrævning af kontingenter.

 

Ref. beslutning fra Generalforsamlingen den 31. januar 2019, (læs venligst nedenfor), ændres opkrævning af kontingenter fra kvartalsvis til halvårligt for aktive medlemmer.

Der faktureres derfor følgende pr. 1. juli (hvis ellers jeg har fået sat det rigtigt op i systemet):

 

Børn: (10-14 år):             kr.  464

Ungdom (15-24 år):       kr.  664

Senior:                              kr. 1074

Par:                                    kr. 1468

 

Uddrag fra referat fra Generalforsamlingen

Forslag nr. 8

Ændre aktive medlemskaber fra opkrævning kvartalsvis til halvårligt

Afstemning: 16 for og 12 imod = vedtaget.

Begrundelse

Hvad betaling af kontingent angår foreslås aktive medlemmer opkrævet halvårligt, mens passive medlemmer opkræves årligt. Dette for først og fremmest at minimere administrationen.

 

 

Venlig hilsen

Bente Kristensen

Kasserer for Køge Roklub

                                                                                                               Køge, den  28. juni 2019