Generalforsamling og nedlæggelse af veteranklubben

6. februar 2019 15:48 , af Henrik Lerdorf

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling den 26. februar 2019, kl. 12:00

Dagsorden i henhold til vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning
  3. Aflæggelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag. Forslag skal være skriftlige og være foreningen i hænde senest den 14. februar.
  5. Valg af formand. Det udgår, se pkt. 9!
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Det udgår, se pkt. 9!
  7. Valg af 1 revisor. Det udgår, se pkt. 9!
  8. Valg af 1 revisorsuppleant. Det udgår, se pkt. 9!
  9. I umiddelbar forsættelse af den ordinære generalforsamling, holdes der en ekstraordinær generalforsamling med dagsorden:

Nedlæggelse af foreningen for KR-Veteraner, som følge af ændrede offentlige tilskudsregler og regler om at have en klub i klubben.

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en let frokost, 3 stykker smørrebrød inkl. en øl eller en vand.

De af medlemmerne der ønsker at spise med, skal skrive sig på listen, der er ophængt i KR.

 

På bestyrelsens vegne.

Jørgen Dahl, Tlf.: 2042 6427, e-mail: jorgendahl@mail.tele.dk