Bådhusvagter igen igen

6. juni 2022 16:09 , af Leif Vejbæk
Kære medlemmer
Bådhusvagter
Der er brug for at flere tager aktivt del i fællesskabet i roklubben. Vi har store udfordringer med at få besat bådhusvagterne mandage og onsdage kl. 17-19. Det er nødvendigt at flere tager del i at have vagter, for at vi kan tilbyde de mange ny-roere at komme på vandet og få de erfaringer der er nødvendige, for at de selv kan melde sig som bådhusvagt. Faktisk er der kun brug for at du byder ind med ca. 4 vagter gennem hele sæsonen for at alle vagter er besat. 
Alternativet er, at vi som bestyrelse sætter vagter på - og så er det et selvstændigt ansvar at komme af med den. 
På tavlen hænger en kalender hvor man kan skrive sig på og man kan via aktivitetskalenderen melde sig som bådhusvagt. Man kan så kommentere dette opslag, og så vil vi gerne hjælpe med at skrive jer på som bådhusvagt. 
Sauna
For at spare på udgifter har bestyrelsen besluttet at saunaen ikke kan benyttes sommeren igennem. Til bestyrelsesmødet i september drøfter vi brugen af saunaen i efteråret. 
Hilsen Bestyrelsen