Nyhedsmail oktober 2018

7. oktober 2018 09:57 , af Leif Vejbæk

 

Nyhedsmail Oktober 2018

 

Referat fra bestyrelsesmødet 4. oktober vil være tilgængeligt på ”Medlems siden” snarest.

 

Standerstrygning og efterårsrengøring/bro op.

 

I år afholdes standerstrygning lørdag - OBS læg mærke til at det i år er en lørdag - den 20. oktober, kl. 12:00 med efterfølgende frokost kl. 12.30.

 

Efter standerstrygningen er der frokost, kr. 70,- per person inkl. 1 øl eller 1 vand. Tilmeldingsliste på opslagstavlen i klubben.SØNDAG DEN 21. OKTOBER KL. 09:00 – 12:30

Traditionen tro har vi rengøring, når standeren er halet ned.

I år af forskellige årsager dog på en søndag formiddag og ikke en lørdag.

Vi mødes kl. 9 til morgenmad og arbejdsfordeling,

  • Pontonen og broklappen skal afmonteres, her er det faste mandskab klar.
  • Gulvvask i motionsrummet – det har vi heldigvis også et fast team til.
  • Motionsmaskiner, smøring og battericheck    
  • Maskinerne i motionsrummet skal tørres af med lidt sæbevand
  • Vinduerne skal pudses.
  • Brusekabiner rengøres.
  • Lidt diverse oprydning og feje i bådhallen

Tag din mand/kone/kæreste og børn med, så går timerne lidt hurtigere og det hele er lidt sjovere!

Bl.a. af hensyn til indkøb er der tilmeldingsliste på opslagstavlen i klubben.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Ro-kort

Vores nuværende system til registrering af ro- og spinnemeter bliver skiftet ud. Det sker i forbindelse med standerstrygningen.

Torben Rasmussen, der har været tovholder på “Ro-kort”, vil præsentere systemet for de øvrige medlemmer mandag den 22. oktober og tirsdag 23. oktober kl. 09.00.

Tilbud til nye og gamle naboer

Det er besluttet at gennemføre "åbent hus" for gamle og nye naboer. Der vil til arrangementet være mulighed for at prøve rospinning. Arrangementerne er berammet til tirsdag d. 30. oktober med mulighed for ro-spinning kl. 16:30 og 17:30 og onsdag den 31, oktober med spinning kl. 17:00.

Folder om arrangementerne er på vej.

 

Andespil.

Afholdes den 9. november kl. 19:30. SÆT kryds i kalender.

 

OBS

Der er nu mulighed for at bestille rotøj - bestillingsseddel hænger på opslagstavlen.

Sidste langtur søndag d. 14/10 - tilmelding via opslag i klubben.

Ledige jobs:

Der skal findes en ny sekretær.

Der skal findes flere folk, der kan sætte Venue Race systemet op, når vi har brug for det.

Kaffebryggere til klubaftener

 

Henvendelser om disse jobs rettes til bestyrelsen.

 

Fra Webmaster

HUSK at følge klubben på https://www.koegeroklub.dk/ og https://www.facebook.com/K%C3%B8ge-Roklub-165321893511207/ her kan du bl.a. finde Anna-Karinas beretning fra World Masters i Florida og på FB flere billeder fra begivenheden.

Fremover vil nyhedsmailen udsendes som mail og også optræde under nyheder.