Nyhedsbrev november 2018

19. november 2018 18:47 , af Leif Vejbæk

Nyhedsmail november 2018

LINK TIL PDF-UDGAVE AF NYHEDSBREVET

Referat fra bestyrelsesmødet 12. november er tilgængeligt på ”Medlems siden”.

 

Siden sidst

Siden sidst er standerstrygning og efterårsrengøring klaret. Begge arrangementer har været omtalt under nyheder.

Til gengæld var der ingen tilslutning til “åbent hus” for gamle og nye naboer.

Ro-kort

Vores ro-registrerings system “Ro-Kort”, ser ud til at have fået en fin start. Pt. ser den grove statistik således ud :

Der er roet 4611 km af 85 roere i denne sæson.

31 kvinder har roet 1.877 km (41 %)

52 mænd har roet 2.711 km (59 %)

2 gæster har roet 23 km (0 %)

 

Skoleroning

Der blev onsdag formiddag, den 7/10 afviklet skoleroning for 34 skolebørn fra 5. Klasse på Ellemarksskolen med Anna Karina som tovholder og instruktør.

Selve arrangementet var en succes.

Arrangementer af denne type betyder desværre, at vi af og til bliver nødt til at gå ind over de tider, hvor der er sædvanlige brugere. Dette gøres for, at støtte arbejdet med at kapre nye medlemmer, som vi mangler så meget.

John Nielsen vil gerne være tovholder på fremtidige arrangementer. Næste arrangement bliver 7., 8. og 9. Klasser fra Skt. Nikolai Skole, der kommer 4 tirsdage i tiden kl. 13.20 – 14.40 i uge 48 i år samt ugerne 10, 14 og 18, 2019.

Herudover har Lise Andersen (Idrætslærer og medlem af KR) forespurgt på skoleroning mandage eller tirsdage efter kl. 10 i januar eller februar

Andespil.

Ved det årlige tilbagevendende andespil var der i år gode chancer for at vinde aftensmaden til Mortens aften.

Ca. 40 medlemmer var mødt op, hvilket vil sige, at der i gennemsnit var and til hver fjerde.

Der blev spillet 5 spil med en flaske rødvin på rækken, en and på hele pladen og kaffe som sidegevinst. Efter en lille pause blev der spillet yderligere 5 spil, og endelig blev der spillet om en købmandskurv.

Fin aften – og tak til Mogens og Steffen, der kørte tallene igennem med klar og tydelig røst.

/Bente

Ledige jobs:

Der skal findes en ny sekretær.

Der skal findes flere folk, der kan sætte Venue Race systemet op, når vi har brug for det.

Kaffebryggere til klubaftener

 

Henvendelser om disse jobs rettes til bestyrelsen.

Vedr. generalforsamling januar 2019

Som sædvanligt er der generalforsamling, sidste torsdag i januar – denne gang den 31. januar kl. 19.30.

På valg er John Nielsen og Jørgen Dahl. Jørgen Dahl ønsker ikke genvalg. Line Holst og Leif Vejbæk stiller sandsynligvis op til valg til bestyrelsen. Begge revisorer Torben Hansen og Knud Søgård er på valg. Torben Hansen ønsker ikke genvalg.

Revisor suppleanten er også på valg hvert år. Revisorsuppleant Ole Erlandsen

er villig til at stille op til valg af revisor.

Fra Webmaster

HUSK at følge klubben på https://www.koegeroklub.dk/ og https://www.facebook.com/K%C3%B8ge-Roklub-165321893511207/